Jadual Waktu PT3 Tahun 2018 (Pentaksiran Tingkatan 3 Tahun 2018)

Powered by WP Review

Jadual Waktu PT3 Tahun 2018 (Pentaksiran Tingkatan 3 Tahun 2018). Ujian pelbagai instrumen (Kajian kes): Pendidikan Kesenian, Sejarah, Geografi. Ujian Lisan Bertutur / Mendengar: Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Al-Lughah al-Arabiah al-Mus’asirah. Ujian Tilawah / Hafazan: Maharat al-Quran Kertas 2, Hafiz al Quran. Perperiksaan Ujian Bertulis: Meathermatics, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains, Kemahiran Hidup, Bersepadu, Pendidikan Islam, Al Syariah, Bahasa Arab, Cina, Tamil, Punjabi, Iban, Kadazandusun, Usl al-Din.

Jadual Waktu PT3

Jadual Waktu PT3 Tahun 2018 (Pentaksiran Tingkatan 3 Tahun 2018)

Jadual Waktu PT3

Untuk Muat Turun :

Sila Klik :

Jadual Waktu PT3 Tahun 2018 (Pentaksiran Tingkatan 3 Tahun 2018)