Kerja Kursus Sejarah PT3 2018, Contoh Objektif Kajian Tugasan

Powered by WP Review

Kerja Kursus Sejarah PT3 2018, Contoh Objektif Kajian Tugasan. Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) mata pelajaran Sejarah wajib dilaksanakan oleh calon Tingkatan 3 tahun 2018. Penulisan dan penghasilan tugasan ini hendaklah dilaksanakan di sekolah. Aktiviti mencari dan mengumpulkan maklumat boleh dilakukan di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Kajian boleh dilakukan secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah dibuat secara individu. Hasil kerja calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak.

Kerja Kursus Sejarah PT3 2018

Kerja Kursus Sejarah PT3 2018, Contoh Objektif Kajian Tugasan

Contoh Objektif Kajian :

1. Melalui kajian ini, saya dapat menyatakan latar belakang ciri fizikal dan ciri budaya masyarakat setempat di ……….. (kawasan kajian)

2. Melalui kajian ini, saya dapat menerangkan pembentukan dan perkembangan masyarakat setempat di ……….. (kawasan kajian).

3. Melalui kajian ini, saya dapat menerangkan kegiatan sosioekonomi masyarakat setempat yang dijalankan di ……….. (kawasan kajian).

4. Melalui kajian ini, saya dapat menganalisis dan menilai semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat setempat di ………… (kawasan kajian)

5. Melalui kajian ini, saya dapat lebih mengenali dan memahami masyarakat setempat di ……….. (kawasan kajian).

6. Melalui kajian ini, saya dapat lebih menyedari kepentingan hidup bersatu padu dalam masyarakat berbilang kaum, terutamanya dalam masyarakat setempat di ……….. (kawasan kajian).

Jadual Waktu Peperiksaan PT3 2018

Kerja Kursus Sejarah PT3 2018, Contoh Objektif Kajian Tugasan

Search terms: