Login Pengguna bagi Sistem Pentaksiran PAJSK (KPM) Secara Online

Powered by WP Review

Login Pengguna bagi Sistem Pentaksiran PAJSK (KPM) Secara Online – Login Pengguna bagi Sistem Pentaksiran PAJSK Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Secara Online. PAJSK (Sistem Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ialah pentaksiran yang perlu di duduki atau diambil oleh semua murid sekolah rendah dan menengah. Pentaksiran kokurikulum ini sebenarnya berperanan besar kepada murid kerana pentaksiran ini mewakili 10% merit untuk ke IPTA atau Universiti Awam (UA) serta membantu merit untuk kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh dan Maktab Rendah Sains MARA.

Sistem Pentaksiran PAJSK (KPM) Secara Online

Login Pengguna bagi Sistem Pentaksiran PAJSK (KPM) Secara Online

Sila Klik :