Semakan Tarikh Jadual Peperiksaan SPM 2017

Powered by WP Review

Semakan Tarikh Jadual Peperiksaan SPM 2017 – Peperiksaan bertulis SPM 2017 akan diadakan bermula 6 November hingga 4 Disember 2017. Untuk makluman, tarikh keputusan peperiksaan SPM 2016 pula telah diumumkan pada 16 Mac 2017 menerusi makluman Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM). Berikut adalah Jadual Peperiksaan SPM 2017 yang dapat dikongsikan dari Portal Rasmi Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) kepada pelajar yang menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2017.

Jadual Peperiksaan SPM 2017

 Semakan Tarikh Jadual Peperiksaan SPM 2017

Semakan Tarikh Jadual Peperiksaan SPM 2017Semakan Tarikh Jadual Peperiksaan SPM 2017Semakan Tarikh Jadual Peperiksaan SPM 2017Semakan Tarikh Jadual Peperiksaan SPM 2017Semakan Tarikh Jadual Peperiksaan SPM 2017Semakan Tarikh Jadual Peperiksaan SPM 2017Semakan Tarikh Jadual Peperiksaan SPM 2017

Amaran Peperiksaan / Pentaksiran

Calon yang menduduki pe.periksaan di bilik / dewan pepe.riksaan dilarang :

 1. Membawa masuk sebarang catatan sama ada pada pakaian atau anggota badan, nota, dokumen seperti buku, lukisan, grafik, akhbar, kamus, kertas, Jadual Waktu Peperiksaan serta telefon bimbit, alat-alat komunikasi atau peranti elektronik, bekas alat tulis dan beg ke dalam dewan/bilik peperiksaan kecuali alat tambahan yang dibenarkan semasa peperiksaan
 2. Menulis nota pada pakaian, anggota badan, dinding atau meja tulis di dewan/bilik pe.periksaan
 3. Mendedahkan kertas peperik.saan atau/dan jawapan peperiksaan sehingga boleh dibaca oleh calon lain
 4. Memberikan pertolongan, mendapatkan pertolongan, berhubung dengan orang lain di dalam atau di luar dewan/bilik peperiksaan walau dengan apa cara sekalipun yang boleh disabitkan dengan perbuatan salah laku dalam peperik.saan
 5. Menukar kertas pe.periksaan atau/dan jawapan pepe.riksaan dengan calon lain
 6. Menukar tempat duduk yang telah ditetapkan tanpa kebenaran daripada Ketua Pengawas Peperiksaan
 7. Menyamar atau membenarkan orang lain menyamar bagi pihak calon
 8. Membuat rujukan di luar dewan/bilik peperik.saan semasa peperik.saan
 9. Membawa kertas/skrip jawapan pe.periksaan keluar dari dewan/bilik peperik.saan
Calon yang tidak mematahi Amaran Pe.periksaan/Pentaksiran dianggap telah melakukan salah laku dan akan menyebabkan calon dikenakan tindakan tatatertib. Menurut Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Pepe.riksaan) 1997 dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) salah laku ertinya menipu, menyamar, menyeludup apa-apa yang tidak dibenarkan atau apa-apa salah laku yang lain yang disifatkan sebagai suatu salah laku serius oleh Lembaga Peperiksaan. Calon yang disabitkan dengan mana-mana salah laku boleh dikenakan tindakan berikut:
 • Keputusan peperik.saan digantung sementara menunggu selesainya penyiasatan
 • Keputusan pe.periksaan mana-mana kertas pe.periksaan dibatalkan
 • Keputusan peperik.saan yang dikendalikan di sesuatu pusat pe.periksaan diisytiharkan terbatal

Semoga perkongsian ini dapat membantu pelajar menguruskan masa membuat ulangkaji dan rujukan sebelum tarikh peperiksaan SPM 2017 dan semoga berjaya kepada para pelajar yang menduduki peperiksaaan SPM 2017 – ideaterkini.com

BACA: