Rayuan Semak Keputusan Ujian MUET 2018

Powered by WP Review

Rayuan Semak Keputusan Ujian MUET 2018. Calon boleh membuat rayuan penyemakan semula ujian MUET. Caj bagi rayuan menyemak semula keputusanujian MUETialah RM70.00. Tarikh tutup rayuan semak semula ini ialah seminggu selepas tarikh keputusan ujian MUETdiumumkan. Pemohon hendaklah melengkapkan borang  Rayuan Penyemakan Semula Keputusan (MUET/PS1) yang dapat diperoleh dan dicetak daripada portal Majlis Peperiksaan Malaysia dan hendaklah dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET).

Semak Keputusan Ujian MUET

Rayuan Semak Keputusan Ujian MUET 2018

Berikut disertakan cara-cara membuat rayuan semakan semula keputusan.

  1. Pemohon hendaklah melengkapkan borang Rayuan Penyemakan Semula Keputusan (MUET/PS1) yang dapat diperoleh dan dicetak daripada portal Majlis Peperiksaan Malaysia
  2. Menghantar borang rayuan ke Majlis Peperiksaan Malaysia (u.p. Setiausaha Bahagian Pengendalian STPM dan MUET).
  3. Caj bagi rayuan menyemak semula keputusan ujian MUETialah RM70.00.
  4. Tarikh tutup rayuan semak semula ini ialah seminggu selepas tarikh keputusanujian MUETdiumumkan.

Maklumat lanjut tentang rayuan penyemakan semula keputusan ujian MUETdapat diperoleh melalui portal MPM www.mpm.edu.my.

Untuk mendapatkan borang (MUET/PS1), sila klik di sini.

Rayuan Semak Keputusan Ujian MUET 2018