Tugasan Geografi PT3 2018 – Kegiatan-Kegiatan Ekonomi untuk Kawasan Yang Berpotensi Dimajukan

Powered by WP Review

Tugasan Geografi PT3 2018 – Kegiatan-Kegiatan Ekonomi untuk Kawasan Yang Berpotensi Dimajukan. Calon Tingkatan 3 Tahun 2018 wajib melaksanakan Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 mata pelajaran Geografi. Calon perlu melaksanakan penulisan tugasan dalam tempoh 9 waktu pengajaran dan pembelajaran (satu waktu = 40 minit) bersamaan 360 minit atau 12 waktu pengajaran dan pembelajaran (satu waktu = 30 minit) bersamaan 360 minit. Calon harus menggunakan Kerangka Pelaksanaan Tugasan (Lampiran 1) sebagai panduan untuk melaksanakan tugasan ini dengan baik dan mendapat skor cemerlang.

Tugasan Geografi PT3 2018 – Kegiatan-Kegiatan Ekonomi untuk Kawasan Yang Berpotensi Dimajukan

(1) Pelancongan Desa

Sila Klik :

(2) Inap Desa (Homestay)

Sila Klik :

(3) Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

Sila Klik :

(4) Industri Tradisional

Sila Klik :

(5) Agropelancongan

Sila Klik :

(6) Perniagaan Kecil (Modal Kecil)

Sila Klik :

Untuk Rujukan PT3, Tingkatan 1, 2, 3 (Soalan Peperiksaan, Nota, Jawapan, Latihan…) :

………………………………………………………………………………….

Komsas Bahasa Melayu : Antologi Tingkatan 1, 2, 3 (Cerpen, Sajak, Pantun, Syair, Drama, Prosa Tradidional … ) :

Novel-Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1, 2, 3 :

English Forms 1, 2, 3 : Novel + Literature Component (Poem, Short Story, Drama … ) :