Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Asas Kelestarian SPM 2018

Powered by WP Review

Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Asas Kelestarian SPM 2018. Setiap calon SPM 2018 yang mengambil mata pelajaran Asas Kelestarian dikehendaki melaksanakan kerja projek. Sehubungan itu, guru sebagai pentaksir dikehendaki mengemukakan penskoran projek bagi setiap calon kepada Lembaga Peperiksaan. Kerja projek dalam konteks ini bermaksud satu kaedah pentaksiran yang berterusan dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc).

 Asas Kelestarian SPM 2018

 

Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Asas Kelestarian SPM 2018

Projek ini merangkumi dua tugasan. Pentaksiran kerja projek ini boleh dijalankan sepanjang tempoh pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) iaitu Fasa 1 untuk tingkatan empat dan Fasa 2 untuk tingkatan lima.

Sila Klik :

 

[BACA: Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Sains Komputer SPM 2018]

[BACA:Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Sains Rumah Tangga SPM 2018]

[BACA:Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Pertanian SPM 2018]

Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Asas Kelestarian SPM 2018