Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Sains Komputer SPM 2018

Powered by WP Review

Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Sains Komputer SPM 2018 – Calon SPM yang mengambil mata pelajaran Sains Komputer diwajibkan untuk melaksanakan projek sebagai satu daripada keperluan persijilan peperiksaan SPM. Calon perlu mengemukakan eviden projek dalam tempoh yang telah ditetapkan. Kaedah pentaksiran dilaksanakan secara dalaman oleh pentaksir yang dilantik oleh sekolah dan dipantau oleh pemantau. Penyelaras akan ke sekolah untuk menyelaras markah yang diperoleh calon.

Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Sains Komputer SPM 2018

Kaedah pentaksiran dilakukan berdasarkan dua elemen iaitu amali dan pelaporan. Kaedah ini mengukur tahap pencapaian pelajar dalam setiap aspek mengikut konstruk yang telah ditetapkan. Projek ini dilaksanakan dalam tempoh sepuluh bulan (bermula Ogos Tingkatan 4 hingga Jun Tingkatan 5).

Sila Klik :