Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Sains Rumah Tangga SPM 2018

Powered by WP Review

Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Sains Rumah Tangga SPM 2018 – Setiap calon Sijil Pelajaran Malaysia 2018 yang mengambil mata pelajaran Sains Rumah Tangga dikehendaki melaksanakan kerja projek. Sehubungan itu, guru sebagai pentaksir dikehendaki mengemukakan penskoran projek bagi setiap calon kepada Lembaga Peperiksaan. Kerja projek dalam konteks ini bermaksud satu kaedah pentaksiran yang berterusan dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc).

Kerja Projek Sains Rumah Tangga SPM

 

Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Sains Rumah Tangga SPM 2018

Kerja projek ini merangkumi dua tugasan. Pentaksiran kerja projek ini boleh dijalankan sepanjang tempoh pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) dari tingkatan 4 (empat) hingga tingkatan 5 (lima).

Sila Klik :

 

[BACA: Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Sains Komputer SPM 2018]

Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) Sains Rumah Tangga SPM 2018

Search terms: